0
1
2
: 0
: 0 .
-
   
     
1 2.441 30
10 24.41 30
0.5 1.31 30
1 2.61 30
2 5.21 30
4 10.41 30
8 20.81 30
16 41.61 30
32 83.21 30
64 166.41 30
   
     
#
1812.44

bekzat
ismailov

1712.441612.44
Slation

Godograf
Tashkent
1512.44


Shirin
Shirin
1412.44
Gehad
Gehad


1312.44
Sergey
Halk
Muhammadjon
Mardonov

1212.44110.51.3
Alecsey
Popov

Alecsey
Alecsey
1012.44
Fenix
Fenix
Mirinda
Vitalik
Trushnikov
90.51.3


ұ
Fenix
Fenix